محمد آوات محمدی (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره)

سمت اجرایی: مدیرعامل
مدت فعالیت: 12 سال
مدرک تحصیلی: کارشناس مديريت + لیسانس مهندسی برق قدرت
سوابق اجرایی و مدیریتی:
 • رئیس هیئت مدیره
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

ابراهیم حسینی (عضو هئيت مديره و نایب رئیس هیئت مدیره)

سمت اجرایی: مدیر پروژه
مدت فعالیت: 12 سال
مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی برق قدرت
سوابق اجرایی و مدیریتی:
 • مدیر پروژه
 • #
 • #

سعدالله صلواتی (نایب رئیس هیئت مدیره)

سمت اجرایی: مدیر پروژه
مدت فعالیت: 12 سال
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس برق - مدیریت انرژی
سوابق اجرایی و مدیریتی:
 • #
 • #
 • #

تمام حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسی نارین صنعت اریا می باشد :: 1394© ::