انجام خدمات فنی و بازرگانی داخلی و خارجی ، واردات و صادرات ، ترانزیت و ترخیص کالا از گمرکات و مرزهای رسمی کشور، مشاوره ، تأمین ، نصب و راه اندازی ماشین آلات صنعتی ، پشتیبانی تجهیزات فنی صنایع داخلی و  نیروگاههای  برقی عام  و  خ اص .