انجام کلیه عملیات پیمانکاری مربوط به  اجراء ، راه اندازی و نگهداری: پروژه های خطوط انتقال ( آب ، نفت و گاز) ،شبکه گازرسانی ، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ، تأسیسات و تجهیزات ساختمان ( آب و فاضلاب ، گاز ، برق) ، نورپردازی حرفه ای ، آب نماهای موزیکال و مدرن
تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های  آب ، فاضلاب ، ایستگاه های پمپاژ و نظایر آن.